Aanmelden

Aanmelding

U kunt zichzelf of uw kind telefonisch, via e-mail of via het contactformulier aanmelden. Tijdens dat eerste contact worden de persoonsgegevens en klacht genoteerd. Tevens wordt gevraagd welke dagen/tijden u het best uitkomen en wordt een eerste afspraak ingepland. Tevens wordt met u besproken of u een voorkeur heeft voor een behandellocatie. In een drukke periode kan het gebeuren dat u of uw kind op een wachtlijst komt te staan.

Verwijzing

Voor logopedisch onderzoek en/of behandeling, kunt u via uw huisarts, tandarts of een andere specialist (zoals een KNO-arts, orthodontist, enz.) in het bezit komen van een verwijsbrief of machtiging. Over het algemeen wordt deze verstrekt voor maximaal een half jaar tot een jaar. Als er voor een langere periode behandeling nodig is, kan er een vervolgmachtiging worden aangevraagd.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt besloten of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden (op verwijzing van de arts). Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Vergoeding

Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2016 is dit eigen risico wettelijk vastgesteld op € 385,–. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zal dus niet met een eigen risico verrekend worden.

Voor 2016 hebben de zorgverzekeraars besloten om niet de door de NZa vastgestelde tarieven te volgen, maar eigen (lagere) tarieven vast te stellen. Logopediepraktijken hebben dan de keuze om dat te accepteren, dan wel de overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar niet te tekenen.

Na rijp beraad heeft de praktijk besloten om toch net als in 2015 de contracten met alle zorgverzekeringen aan te gaan, hoewel we het niet eens zijn met deze (vaak veel lagere) tarieven.

Per 01-01-2016 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de volgende maximum tarieven vastgesteld die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden in rekening kunnen worden gebracht.g kunnen worden gebracht.

 * Reguliere individuele behandeling € 40,53
 * Specifieke individuele behandeling van:
      – Preverbale logopedie € 81,06
  * Eenmalig logopedisch onderzoek € 81,06