Communicatie ondersteunende middelen

Wat zijn communicatie ondersteunende middelen?

Wanneer communiceren via spreken (tijdelijk) niet mogelijk is kan er gerbuik gemaakt worden van communicatie ondersteunende middelen. Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van gebaren, foto’s, pictogrammen of spraakcomputers.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft begeleiding in het zoeken naar een passend communicatiemiddel, het aanpassen van dit hulpmiddel en het oefenen van het gebruik van het communicatiemiddel.