Bestanden

Deze pagnia is nog in ontwikkeling. Hier vindt u (binnenkort):

  • de behandelovereenkomst
  • de betalingsvoorwaarden
  • de tarievenlijst
  • de klachtenprocedure